Prostorné bydlení

0 Comments


Kdybyste si mohli vybrat, tak jak byste chtÄ›li bydlet? Je mnoho typů a způsobů, jak můžete bydlet. Můžete bydlet například v nájmu nebo také můžete bydlet v přáteli. To znamená, že je to takové sdílené bydlení. To také lehce popisuje to, že lidé, když nemají opravdu hodnÄ› penÄ›z, ale nechtÄ›jí bydlet s rodiÄi, tak tÅ™eba mohou bydlet tÅ™i přátelé v jednom bytu. TÅ™eba je to velikostnÄ› tÅ™i plus jedna a potom každý tam má svou místnost a kuchyň a další zařízení zařízení mají dohromady. Podle mého názoru tohle je skvÄ›lé. Protože když tÅ™eba se platí nájem patnáct tisíc korun, tak se to vlastnÄ› vydÄ›lí mezi tÅ™i. A já si myslím, že takhle veliký byt za pÄ›t tisíc korun mÄ›síÄnÄ› je pro jednotlivce opravdu ideální a perfektní příležitost.

Tento dům potÅ™ebuje péÄi.

Tohle píšu kvůli tomu, protože jsem také dva a půl roku bydlela ve sdíleném bydlení a bylo to ve tÅ™ech místnostech, ale bylo nás tam ÄtyÅ™i, protože moje kamarádka mÄ›la partnera a ty sdíleli právÄ› jednu místnost. Takže mÄ› mÄ›síÄní nájem vyÅ¡el na tÅ™i a půl tisíce korun. Tohle je opravdu perfektní. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé také pÅ™emýšleli a uvažovali nad tím, kde a jak a proÄ chtÄ›jí bydlet. Můžete bydlet v domÄ› nebo v bytÄ›. MnÄ› se líbí samozÅ™ejmÄ› veliké domy, tÅ™eba kde je Å¡est a nebo sedm místností. Jenomže vím, že tohle je opravdu hodnÄ› drahé. Také s partnerem jsme se bavili o tom, že kdybychom si založili rodinu, že chceme mít maximálnÄ› dvě dÄ›ti.

Můj krásný vysněný dům.

A to kvůli tomu, že bysme mÄ›li potom doma nebo v bytÄ› málo místa, kdyby bylo více dÄ›tí. Proto už pÅ™emýšlíme dopÅ™edu, že bychom si koupili vÄ›tší byt, anebo dům tÅ™eba byt o velikosti tÅ™i pus jedna nebo více. RozhodnÄ› nechceme, abychom se v bytÄ› nebo v domÄ› nÄ›kde maÄkali, jenom kvůli tomu, že jsme uÅ¡etÅ™ili peníze za byt a nebo za dům. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když si pÅ™edem rozmyslíte, kolik vlastní Älenů tam bude bydlet a nebo kolik penÄ›z chcete investovat do bydlení? BuÄto do hypotéky a nebo také do nájmu.