Správná etiketa

0 Comments


Myslím si, že pánové toho mají s námi opravdu hodnÄ› spoleÄného. Nejenom, že jsme lidé, ale pánové také mají různorodé povahy, stejnÄ› jako my ženy, ale také jsem slyÅ¡ela, že pánové nÄ›kdy bývají úplnÄ› od přírody agresivní a nebo takoví silnÄ›jší. Já se tomu nedivím, když mají opravdu hodnÄ› testosteronu. Podle mého názoru pánové, kdyby tÅ™eba znali různá pravidla, tÅ™eba jak se chovat a tak podobnÄ›, znali by tÅ™eba správnou etiketu, tak by to bylo perfektní.

Mám ráda muže gentlemany.

Já jsem totiž byla vychovávaná hlavnÄ› tak, že lidé by mÄ›li dodržovat etiketu. Myslím si, že mnoho lidí tohle ani nedodržuje. Znáte urÄitÄ› pana Å paÄka, který je právÄ› mistr na etiketu, dokonce také radil panu prezidentovi. Podle mého názoru, když pánové se budou uÄit etiketÄ› a budou z nich praví gentlemani, tak podle mého názoru mnoho žen tohle opravdu pochválí. Například já jsem taková žena, kdy bych také ocenila, kdyby tÅ™eba můj partner si dával záležet na tom, aby znal alespoň málo základů etikety. NÄ›kdy je to opravdu hrozné. Vzpomínám si, jak jsme s partnerem Å¡li do luxusní restaurace. MÄ›la jsem za to, že on bude znát správnou etiketu. Ach ti muži.

Někdy si pánové neví rady.

Bohužel partner skoro neznal vůbec nic. SamozÅ™ejmÄ› že i já nejsem dokonalá, ale znala jsem toho o padesát procent více než můj partner. NÄ›kdy mi bylo úplnÄ› za nÄ›j trapnÄ› a nÄ›kdy se mi také chtÄ›lo breÄet. ChtÄ›la jsem mu říct, proÄ mÄ› bere do nÄ›jaké luxusní restaurace, když ani neví, jak se tam chovat. Bylo mi úplnÄ› trapnÄ›, kolikrát jsem si taky říkala, že takového muže ani nechci a radÄ›ji bych se s ním rozeÅ¡la. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem se s ním nerozeÅ¡la jenom kvůli tomu, že nerozumí etiketÄ›. Akorát jsem mu Å™ekla, aÅ¥ mě příštÄ› vezme nÄ›kam do obyÄejné hospody nebo klasické restaurace, protože tam asi nebudou trpÄ›t nad tím, aby pánové nebo dámy dodržovali stoprocentní etiketu. Řekla jsem si, že asi nebude na Å¡kodu, když si pořídíme nÄ›jakou knihu etikety. A to tÅ™eba od pana Å paÄka? Pan Å paÄek se mi zdá jako opravdový gentleman.