Skvělý sport

0 Comments


Sport je tady od toho, aby lidé také mÄ›li nÄ›jakou rekreaci a nebo samozÅ™ejmÄ› také nÄ›jaký pohyb. Já si myslím, že kdyby lidé tÅ™eba jenom se váleli doma u televize a nic nedÄ›lali, tak by potom toho mohli hodně litovat. Lidé by potom mohli také trpÄ›t různými nemocemi a dalšími civilizaÄními chorobami, jako je například obezita. Věřte mi, že obezita je docela velice složitý problém. SlyÅ¡ela jsem, že už i malé dÄ›ti, kterým tÅ™eba sedm nebo osm let, tak trpí opravdu velikou obezitou a tohle je pravda. Znám nÄ›kolik lidí, kteří právÄ› mají dÄ›ti a už tÅ™eba v pÄ›ti letech mají obézní dítÄ›. Ani nevíte, jak mÄ› tohle moc mrzí. SamozÅ™ejmÄ›, že dÄ›tem tohle nevadí.

Mám ráda i výšlapy.

Když dÄ›ti jsou malé, tak je jim úplnÄ› jedno, jestli mají nadváhu, nebo jestli nemají obezitu a nebo jestli jsou Å¡tíhlé, Äi mají normální postavu. Když dÄ›ti budou sportovat, tak samozÅ™ejmÄ› se toho tak bát nemusí, jenomže si vemte, když tÅ™eba potom tÄ›m dÄ›tem bude patnáct a nebo Å¡estnáct let, to samozÅ™ejmÄ› potom budou chtít být atraktivní pro druhé pohlaví a potom jim tÅ™eba bude i vadit, že mají obezitu. A nebo že mají velkou nadváhu, to potom také dÄ›ti mohou nadávat svým rodiÄům.

Důležité jsou i sportovní hodinky.

A tohle také znám z vlastní zkuÅ¡enosti. Moje sestÅ™enice právÄ› potom nadávala a vyÄítala svým rodiÄům, že ji nechali stále se cpát sladkým jídlem a koukat na televizi. SestÅ™enice potom z toho mÄ›la problémy nejenom se zády, a to kvůli televizi a chodítku, ale potom také mÄ›la velikou obezitu. Navíc také moje sestÅ™enice rodiÄům vyÄetla, že prý ji vůbec nevedli ke sportu. Myslím si, že kdyby rodiÄe vedli své dÄ›ti ke sportu, tak udÄ›lají dobÅ™e, vždyÅ¥ tÅ™eba také ani nevíte, jestli se tÅ™eba z vaÅ¡eho dítÄ›te stane nÄ›jaký sportovec. Co když tÅ™eba bude sportovec a bude potom vydÄ›lávat opravdu hodnÄ› penÄ›z? TÅ™eba mu tímhle kazíte jeho budoucnost, jeho sportovní budoucnost. Takže si myslím, že každý rodiÄ by mÄ›l zkusit nÄ›co udÄ›lat pro své dítÄ› a tÅ™eba ho vést i ke sportu.