Nemoci koček II – Vzteklina

0 Comments


Původcem velmi nebezpeÄné vztekliny je virus, který pronikne do tÄ›la buÄ sliznicemi, anebo poÅ¡kozenou pokožkou. Jestliže je koÄka nakažena, virus infikuje nervovou soustavu a důsledkem mohou být buÄ vážné poruchy fungování orgánů, případnÄ› smrt zvířete.

Příznaky: u jednotlivých zvířat se vzteklina může projevit různými příznaky, a ty mohou být z neznalosti zamÄ›nÄ›ny i s jinými, mnohdy ménÄ› závažnými nemocemi. Proto žádné příznaky onemocnÄ›ní u koÄky nepodceňujte. Chování zvířete se pÅ™i vzteklinÄ› stává buÄ agresivní a pÅ™evažuje velká vzruÅ¡ivost – infikovaná koÄka napadne každého ve svém okolí. V takovém případÄ› koÄka pomÄ›rnÄ› rychle umÅ™e. Anebo je koÄka nepÅ™irozenÄ› pomalá a apatická; nÄ›kdy se lísá k ÄlovÄ›ku víc než dřív. RozhodnÄ› vás nekousne, ale může vás nakazit svými slinami. TÄ›lo napadené koÄky postupnÄ› viditelnÄ› ochabuje až chátrá a zvíře má znaÄné potíže s pohybovou koordinací. Å patnÄ› fungují i orgány, zhorÅ¡uje se Äinnost moÄového, dýchacího a trávicího ústrojí. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů zvíře hyne.

Spící kotě zrzavé

Jestliže má majitel, anebo kdokoliv jiný, podezÅ™ení na vzteklinu u koÄky, musí být zvíře neprodlenÄ› izolováno a odvezeno k veterináři. Ten ji obvykle utratí, aby se tak pÅ™edeÅ¡lo infikování dalších zvířat a pÅ™edevším lidí. Pokud zvíře ÄlovÄ›ka napadlo, anebo je dokonce jen podezÅ™ení na tÄ›sný kontakt nemocného zvířete s ÄlovÄ›kem, mÄ›l by se postižený nechat neprodlenÄ› vyÅ¡etÅ™it. Spoléhat na to, že se neobjevují žádné příznaky nákazy, nestaÄí; inkubaÄní doba je totiž pomÄ›rnÄ› dlouhá. NebezpeÄí je pro ÄlovÄ›ka vysoké – pokud by nedoÅ¡lo k bezprostÅ™ední léÄbÄ› vakcinací, mohlo by být onemocnÄ›ní smrtelné.

Už mi nechoÄte na oÄi

NejvÄ›tším zdrojem a pÅ™enaÅ¡eÄem vztekliny u nás jsou liÅ¡ky. A do jejich blízkosti se mohou dostat jednak koÄky žijící divoce, a také i vaÅ¡e koÄka, která je chovaná volnÄ› a Äasto se celé dny i noci toulá po okolí. Prevencí vztekliny je oÄkování, avÅ¡ak u nás není povinné, takže vakcínu nechává aplikovat jen málo majitelů koÄek.