Čemu věnovat pozornost, pokud hledáme sro na prodej

0 Comments


Je pochopitelné, že zdaleka ne každému podnikateli se chce procházet celým tím náročným procesem zakládání vlastní firmy. Mnozí proto dávají přednost tomu koupit si již hotovou – a je e pravdou, že příležitostí k tomu je skutečně dost. Podobně jako u jiných transakcí bychom si však zde měli dávat na některé věci pozor. Zdaleka ne všichni, kteří mají například sro na prodej Companiesandoffices.cz, jsou čestní a poctiví, a to navzdory zákonům, které se je k tomu snaží donutit. V první řadě je dobré si zjistit všechny možné informace o dané firmě, a to včetně data jejího založení či aktuálního finančního stavu. To vše lze naštěstí najít velmi snadno, stačí jen nahlédnout do obchodního rejstříku.

koupě firmy

Zde také zjistíme, zda prodávající je skutečně majitelem. Pokud není, je na místě chtít vidět notářsky ověřenou plnou moc, která jej opravňuje v této záležitosti jednat jménem majitele. Pokud daný člověk odmítne, je dobré od koupě ustoupit. S největší pravděpodobností se totiž jedná o podvod.

Také je dobré navštívit sídlo firmy a podívat se, v jaké je lokalitě a především v jakém je stavu. I to nám totiž může hodně prozradit. Pokud se nám přitom naskytne možnost pohovořit si se zaměstnanci, tím lépe. Můžeme si tak udělat mnohem lepší obrázek o tom, jak daná firma funguje.

sídlo firmy

Pokud kupujeme firmu úplně „novou“, pak je vhodné se přesvědčit, zda je registrována na živnost, kterou potřebujeme. Jistě, v naprosté většině případů je registrována na živnost volnou, avšak může se stát, že zrovna my budeme chtít některou z těch vázaných. O tom je dobré si pohovořit s prodávajícím, který může mít v nabídce více možností.

V neposlední řadě je zde samozřejmě cena. Ta by měla zhruba odpovídat té tržní. Pokud je příliš nízká, je to podezřelé a je nutné se zajímat, proč je prodávána tak levně. V opačném případě pak pro nás bude ona koupě nevýhodná – a žádný podnikatel si nemůže dovolit v podstatě zbytečně vyhazovat peníze.